Autor: rafal

DOTYCZY ZEBRAŃ ROCZNYCH

!!! SZANOWNI PAŃSTWO !!! Włączając się w ogólnopolskie działania profilaktyczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz w związku z brakiem możliwości najmu sali, informujemy iż wszystkie zebrania roczne ogółu właścicieli, które winny odbyć się do...

Zgłaszanie awarii

Administracja uprzejmie prosi o zgłaszanie wszelkich awarii i nieprawidłowości w funkcjonowaniu nieruchomości zaraz po ich zauważeniu. Dzięki temu bedziemy mogli możliwie szybko zareagować i dokonać niezbędnych napraw.