Ważne telefony

NR ALARMOWY Z TEL. KOM.               112 

POLICJA                                                   997     

POGOTOWIE RATUNKOWE                 999

STRAŻ POŻARNA                                   998

STRAŻ MIEJSKA                                      986

POGOTOWIE GAZOWE                         992

POGOTOWIE ENERGETYCZNE           991

POGOTOWIE WOD. – KAN.                   994 

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO          077 541 13 40