DOTYCZY ZEBRAŃ ROCZNYCH

!!! SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Włączając się w ogólnopolskie działania profilaktyczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz w związku
z brakiem możliwości najmu sali, informujemy iż wszystkie zebrania roczne ogółu właścicieli, które winny odbyć się do końca marca 2020r zostaną przeprowadzone w innych terminach, o czym poinformujemy Państwa zgodnie z zapisami Ustawy o własności lokali.