SAMBUD Blog

Zgłaszanie awarii

Administracja uprzejmie prosi o zgłaszanie wszelkich awarii i nieprawidłowości w funkcjonowaniu nieruchomości zaraz po ich zauważeniu. Dzięki temu bedziemy mogli możliwie szybko zareagować i dokonać niezbędnych napraw.