!!! ZMIANA ADRESU SPÓŁKI !!!

!!! UWAGA !!!

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 04.05.2022 zmianie ulega adres siedziby Spółki oraz Wspólnot Mieszkaniowych z dotychczasowego na:

SAMBUD Sp. z o.o. Katowicka 79/1 45-061 Opole

Pozostałe dane rejestrowe, w tym adresy mailowe oraz telefony pozostają bez zmian.